17 września 2013

Dzisiaj 74 rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę 17.09.1939

17 września 1939 roku wojska Związku Sowieckiego wkroczyły na ziemię polską. Był to nóż w plecy dla Polski, cios dla narodu zadany niepodziewanie. Polska była przekonana o mocy porozumienia Radzieckiego dlatego pozwoliła na wejście na terytorium.

Sowieci nie wypowiedzieli Polsce wojny. Wkroczenie rosyjskich wojsk do Polski, które było de facto zbrojną agresją na II Rzeczpospolitą, miało rzekomo służyć ochronie ludności ukraińskiej i białoruskiej przed hitlerowcami. Wojska pierwszego rzutu uformowane były w dwa fronty - Front Białoruski dowodzony przez komandarma Michaiła Kowalowa i Front Ukraiński dowodzony przez komandarma Siemiona Timoszenko. Wschodniej granicy broniło zaledwie kilka tysięcy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. II  wojna światowa wybuchła 16 dni wcześniej. 1 września o godzinie 4.35 bez wypowiedzenia wojny niemieckie bombowce nurkujące nadleciały nad miasto Wieluń w woj. łódzkim. Bomby, które niedługo potem spadły na miasto zabiły ok. 1200-2000 mieszkańców i zamieniły w gruzy trzy czwarte zabudowy miasta. O godzinie 4.45 pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał placówki polskiej na Westerplatte, która bohatersko broniła się przez siedem dni. Wojna wybuchła w porozumieniu hitlerowskich Niemiec ze Związkiem Radzieckim. Dziewięć dni wcześniej, 23 sierpnia oba kraje podpisały pakt o nieagresji, który zawierał dodatkowo tajny protokół dotyczący podziału Polski. Przedmiotem tajnego protokołu była także niepodległość Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. 
Pakt podpisali ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy - Joachim von Ribbentrop - i ZSRR - Wiaczesław Mołotow. Pakt ten dzielił de facto Europę na dwie strefy wpływów - hitlerowską i radziecką. Kapitulacja Warszawy nastąpiła 28 września. Obrona Polski zwana powszechnie kampanią wrześniową zakończyła się 6 października 1939 roku całkowitą klęską polskiej armii. Kampania wrześniowa kosztowała życie ok. 66 tys. polski żołnierzy. Ponad 130 tys. zostało rannych. 700 tys. polskich żołnierzy dostało się do niewoli niemieckiej lub radzieckiej. 


Szczegółowy opis etapów kampanii wrześniowej: prowokacji gliwickiej, obrony Westerplatte, bitwy nad Bzurą, oblężenia Warszawy i napaści Armii Czerwonej 
Atak Hitlera na Polskę w 1939 roku był pierwszym brutalnym aktem II wojny światowej, a jednak kampania wrześniowa często kryje się w cieniu monumentalnych walk, w których później pogrążyła się cała Europa. David G. Williamson w swoim fascynującym i nader aktualnym studium szczegółowo opisuje wszystkie etapy kampanii - prowokację gliwicką, obronę Westerplatte, bitwę nad Bzurą, oblężenie Warszawy, napaść Armii Czerwonej. Przytacza relacje żołnierzy i cywilów porwanych przez wir wydarzeń, co umożliwia głębsze zrozumienie wojennych doświadczeń. Rozprawia się z mitami, które narosły wokół kampanii, oraz zwraca uwagę na często niedostrzegane wady niemieckiej machiny wojennej. Wreszcie opisuje podział Polski między Niemcy i Związek Sowiecki oraz los wziętych do niewoli oddziałów polskich.Opowieść o zdradzieckiej agresji związku Sowieckiego na Polskę, dokonanej w porozumieniu z Hitlerem pod hasłami obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Niezwykłe dogłębne i jednocześnie wciągające omówienie napaści, w której zaborcze skutki przez wielu rosyjskich polityków wychwalane są do dzisiaj. Audioksiążka przedstawia sytuacje na froncie wschodnim po 17 września- opowiada między innymi o obronie Grodna i innych miast na Kresach Wschodnich oraz o głównych działaniach wojennych, które z uwagi na przymusową zmowę milczenia do dziś owiane są mgłą tajemnicy. Obowiązkowa lektura dla każdego, krótko i przystępnie prostująca fałszywy obraz kształtowany aż do 1989 roku we wszystkich wydawanych w kraju książkach i opracowaniach.